ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ WAKES Program

To ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ παρέχεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, Σεμινάρια ή Ιδιαίτερα Μαθήματα.

Σε αυτή τη σελίδα, παρουσιάζεται η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ του WAKES Program. Δλδ, ΜΟΝΟ όσα είναι απαιτούμενα για τις προαγωγικές εξετάσεις του σπουδαστή, ανά βαθμό. Oλοι οι βαθμοί στο WAKES Program πιστοποιούνται με το ανάλογο δίπλωμα.

Εξετάσεις για το 4th Level και πάνω, γίνονται μόνο παρουσία του Διευθυντή του FMA GREECE.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ WAKES Program, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ, ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 3rd Level.
Η Ειδική άδεια Διδασκαλίας, παρέχεται στα μέλη μας ΔΩΡΕΑΝ. Ετήσια ανανέωση 30 ευρώ.

Oι σχολάρχες που έχουν δικαίωμα να εξετάζουν έως το 3rd Level, είναι:

  • Σχολάρχης 3rd Level, εξετάζει μόνο για το 1st.
  • Σχολάρχης 4th Level, εξετάζει μόνο για το 1st και 2nd.
  • Σχολάρχης 5th Level, εξετάζει μόνο για το 1st, 2nd και 3rd.

Οι βαθμοί στο WAKES Program, είναι οι εξής:

Student Level 1,
Student Level 2,
Student Level 3,
Apprentice Instructor,
Associate instructor,
Instructor Level 1,
…………
Instructor Level 2,
Instructor Level 3,
Full Instructor  4th Degree,
Master 5th Degree.

PROGRAM WAKES

image not found
BLADE

10 γωνίες επίθεσης του μαχαιριού - Δεξί χέρι
Basic Knife Tapping Feeder / Receiver Pendulum Tap Medium Range (Γωνίες 5-6-7-8)
Tapping right trap Variation 1 - 2
Scissor High Low set (Flow Application Γωνίες 1-2-6-8)
Flow Drill Hubad 1 - 4

STICK

10 γωνίες επίθεσης του ραβδιού - Δεξί χέρι
Female triangle
1η τεχνική γωνία 1
2η τεχνική γωνία 2
3η τεχνική γωνία 6
4η Τεχνική γωνία 8
Female triangle set Attack / Defense
Flow Drills Hubad 1 & 2
Single Sinawalli

HAND TO HAND COMBAT MANO MANO - PANANTUKAN & SIKARAN

10 γωνίες επίθεσης - Δεξί - Αριστερό χέρι
Basic Steps (One foot move Forward - Backward / Left - Right)
Basic Steps 2 (One foot move Forward - Backward / Left - Right)
Jab - Cross (Variations)
Front Kick (Variations)
Roundhouse Kick (Variations)
Palm Hand
Front stance / Front Fight Position
Hubad 1 & 2 (Diagonal Vertical Scissor)
Sikaran 1 - 2 Inside - Outside
image not found

Το πρόγραμμα της διδακτέας και εξεταστέας ύλης, του 2nd Level

Aπλό - Δυναμικό - Aποτελεσματικό - Εξειδικευμένο...

ΜΑΧΑΙΡΙ – BLADE

10 γωνίες επίθεσης του ραβδιού - Aριστερό χέρι
Αμυνα στις 10 γωνίες
Knife Tapping Feeder / Receiver – Corkscrew Tap – Medium Range (Γωνίες 5-6-7-8)
Scissor High – Low set (Flow Application 5-7-9-10)
Release Tapping Left – Right – High - Low
Tapping right trap - Extension
Flow Drill Hubad 5 – 6
Trapping 1 – 5 (Isolation A & B)
Εmpty Hand vs Blade / Disarms 1 - 2

ΡΑΒΔΙ – STICK

10 γωνίες επίθεσης του ραβδιού - Aριστερό χέρι
Αμυνα στις 10 γωνίες
Force to Force 1-2-6-8 / 1-2-6-8
Meet the Force 1-2-6-8 / 2-1-8-6
Male Triangle
Punyo Mano Entries
4 count stick flow drill 1-4
Stick vs Stick Disarm 1-4
Single Stick Sumbrada A 2 / 2 Counter for Counter
Single Stick Sumbrada B 3 / 3 Counter for Counter
Flow Drills Hubad 1 & 2 – Application Medio – Corto – Corto corto
2 Sticks Set 1 a-b: Lead Leg / Rear Leg: 1-2-1 (job-cross-hook) 2-1-2 (cross-hook-cross)
2 Sticks Set 2 a-b: Lead Leg / Rear Leg: 1/2-2 (hammer/hammer-cross) 2/1-1 (hammer/hammer-hook)

ΑΟΠΛΗ ΜΑΧΗ – MANO MANO – PANANTUKAN & SIKARAN

10 γωνίες επίθεσης
Αμυνα στις 10 γωνίες
Hook (Variations)
Uppercut (Variations)
Slip (Jab – Cross - Variations)
Outside – Inside Parry
Outside – Inside Salute
Hubad 3 – 6
Knee Kick (Variations)
Mano – Mano Drill 1 - 2

image not found

Το πρόγραμμα της διδακτέας και εξεταστέας ύλης, του 3rd Level

Aπλό - Δυναμικό - Aποτελεσματικό - Εξειδικευμένο...

ΜΑΧΑΙΡΙ – BLADE

10 γωνίες επίθεσης του μαχαιριού - Ταυτόχρονα με τα δύο χέρια
Release Tapping 5 – 8
Stop Locks 1 - 8
Flow Drill Hubad 7 – 8
Flow Drill Hubad Left – Right 1 - 2
Trapping 6 - 10 (Isolation A & B)
Εmpty Hand vs Blade / Disarms 3 – 6
Reverse Grip 1 – 8 γωνίες επίθεσης

ΡΑΒΔΙ – STICK

10 γωνίες επίθεσης του ραβδιού - Ταυτόχρονα με τα δύο χέρια
4 count stick flow drill 5 - 8
Stick vs Stick Disarm 5 - 8
Single Stick Sumbrada C 3 – 3 / Counter for Counter
Flow Drills Hubad 3 - 6 – Application Medio – Corto – Corto corto
2 Sticks Set 3 Lead Leg / Rear Leg: 1-2 / 2-1 2
2 Sticks Set 4: Lead Leg / Rear Leg: 3-4 / 4-3 2
2 Sticks Set 5: Lead Leg / Rear Leg: Kub kub
2 Sticks Set 5: Lead Leg / Rear Leg: Kub kub High-low-high
2 Sticks Set 6: Lead Leg / Rear Leg: High-low-high
Double stick flow drill 5 - 8, Sinawalli
Single & Double Stick / Abanico - Umbrella - Twirling - Cambiata

FOOT and LEG FIGHTING - SIKARAN 3 - 6

ΑΟΠΛΗ ΜΑΧΗ - MANO MANO - PANANTUKAN – DUMOG

Forearm - Elbow Parry (Low Job - Low Cross - Uppercut)
Bob & Weave (Roll Down, Roll Back, Roll Out)
Elbow - Variations
Elbow Gunting (Vertical, Horizontal, Diagonal, Upward, Inward, Downward)
Dumog Set 1 Inside parry vs job-cross
Dumog Set 2 Outside parry vs job-cross
Pivot (Rear Leg - Head-on, Variations)
Lock Flow 1 / 1 - 8
Back Kick (Variations)
Stomp Kick (Variations)

image not found

Το πρόγραμμα της διδακτέας και εξεταστέας ύλης, θα δημοσιευτεί εντός των ημερών

Aπλό - Δυναμικό - Aποτελεσματικό - Εξειδικευμένο...

image not found

Το πρόγραμμα της διδακτέας και εξεταστέας ύλης, θα δημοσιευτεί εντός των ημερών

Aπλό - Δυναμικό - Aποτελεσματικό - Εξειδικευμένο...

image not found

Το πρόγραμμα της διδακτέας και εξεταστέας ύλης, θα δημοσιευτεί εντός των ημερών

Aπλό - Δυναμικό - Aποτελεσματικό - Εξειδικευμένο...