ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ PANANTUKAN

Σε αυτή τη σελίδα, παρουσιάζεται η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Aοπλης Μάχης, PANANTUKAN, Δλδ, ΜΟΝΟ όσα είναι απαιτούμενα για τις προαγωγικές εξετάσεις του σπουδαστή, ανά βαθμό. Oλοι οι βαθμοί στο PANANTUKAN πιστοποιούνται με το ανάλογο δίπλωμα.

Εξετάσεις για το 4th Level και πάνω, γίνονται μόνο παρουσία του Διευθυντή του FCS GREECE.

Oι σχολάρχες που έχουν δικαίωμα να εξετάζουν έως το 3rd Level, είναι:

  • Σχολάρχης 3rd Level, εξετάζει μόνο για το 1st.
  • Σχολάρχης 4th Level, εξετάζει μόνο για το 1st και 2nd.
  • Σχολάρχης 5th Level, εξετάζει μόνο για το 1st, 2nd και 3rd.

Οι βαθμοί στο PANANTUKAN για τους σπουδαστές, είναι οι εξής:

Beginner – Level 1 – Level 2 – Level 3 – Level 4 – Level 5
Apprentice Instructor – Associate instructor – Instructor – Full Instructor – Master

Oι βαθμοί του PANANTUKAN για τα μέλη των σχολών Εκπαιδευτών, είναι οι εξής:

Beginner – Level 1 – Level 2
Apprentice Instructor Level 3 – Apprentice Instructor Level 4 – Apprentice Instructor Level 5
Associate instructor – Instructor – Full Instructor – Senior Instructor – Master


PANANTUKAN FILIPINO "DIRTY" BOXING

image not found
Beginner Program
(Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 1st Level)

Basic Foot Work

1. One Foot move Forward
2. One Foot move Backward
3. One Foot move Outward (Left - Right)
4. Push Forward
5. Push Backward
6. Push Outward (Left - Right)

Basic Feeds

1. Jab (High - Low)
2. Cross (High - Low)
3. Jab / Cross (High - High/Low)
4. Jab / Job (High - High/Low)
5. Jab / Jab / Cross (Combinations)

Basic Defense
Single Defense

1. Slip (Jab)
2. Slip (Cross)
3. One foot move Slip (Jab - Cross)
4. Outside Parry (Job - Cross)
5. Inside Parry (Job - Cross)

Guard

1. Left Lead

Basic Foot & Leg Fighting

1. Front Kick (Lead Leg, Snap - Thrust)
1. Front Kick (Rear Leg, Snap - Thrust)
1. Return Front Kick (Rear Leg, Snap)

Basic Combinations

1. Front Kick (Lead Leg), Thrust / High Jab
2. Front Kick (Lead Leg), Thrust / High Cross
3. Front Kick (Lead Leg), Thrust / High Job / High Cross
4. Front Kick (Lead Leg), Thrust / High Job / Low Cross
5. Front Kick (Rear Leg), Thrust / High Job
6. Return Front Kick, High Jab / High Cross

Distraction Preparation & Flow Drills

Ηubat 1 & 2 (Εφαρμογή με Diagonal και vertical Scissor)

(Optional) Focus y Daga Drill

1. Job - Out
2. Jab - Down
3. Jab - Return
4. Cross - Out
5. Cross - Down
6. Cross - Return
7. Body - Forward
image not found
1st Level Program
(Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 2nd Level)

Basic Foot Work

7. Forward Shift
8. Backward Shift

Basic Feeds

6. Hook a. b. c.(High / Left - Right)
7. Jab / Cross / Hook
8. Cross / Hook / Cross
9. Hook / Cross / Hook
10. Body Hook or Low Hook (Left - Right)

Basic Defense
Single Defense

6. Inside Salute (Job - Cross - Hook)
7. Outside Salute (Job - Cross)

Double Defense

1. Outside Parry / Check other Hand
2. Inside Parry / Check other Hand

Double Defense in Double Attack

1. Outside Parry (Jab) / Forearm “Block” (Hook)
2. Inside Parry (Jab) / Forearm “Block” (Hook)

Basic Foot & Leg Fighting

4. Round Kick (Lead Leg, Snap)
5. Round Kick (Rear Leg, Snap - Thrust)
6. Return Round Kick 45 (Rear Leg, Snap)
7. Alteration Round Kick (Lead Leg, Snap - Thrust)

Basic Combinations

7. Front Kick (Lead Leg), Thrust / High Jab / Round Kick (Rear Leg), Ôhrust / High Jab
8. Front Kick (Lead Leg), Thrust / High Job / High Cross, Álteration Round Kick / High Cross
9. Return Front Kick, Double High Jab / Round Kick (Rear Leg), Ôhrust / High Cross
10. High Job / High Cross, Álteration Round Kick, Round Kick (Rear Leg), High Cross

Distraction Preparation & Flow Drillss

Mano Mano drill 1
Ηubat 3 & 4 (Εφαρμογή με Diagonal και vertical Scissor)

Basic Distractions

1. Outside Vertical Gunting
2. Inside Vertical Gunting
3. Outside Horizontal Gunting
4. Inside Horizontal Gunting

Female Triangle

Diagonal Step / Pass / Cross

Sikaran

1. Hook Lock εξωτερικά (είσοδος με Hubad)
2. Hook Lock εσωτερικά (είσοδος με Hubad)

Dumog

Set 1 Inside parry vs job-cross
Set 2 Outside parry vs job-cross
image not found
2nd Level Program
(Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 3rd Level)

Basic Foot Work

9. The Pivot (Rear Leg A. B. C)
10. The Pivot (Head-on A. B. C)

Basic Feeds

11. Jab / Cross / Body Hook
12. Body Hook / High Hook (Left - Right)
13. Uppercut (High - Low, Left - Right)
14. Jab / Cross / Uppercut
15. Cross / Hook / Uppercut

Basic Defense
Single Defense

8. Forearm Parry (Low Job - Low Cross - Uppercut)
9. Elbow Parry (Low Job - Low Cross - Uppercut)
10. Bob & Weave (Roll Down, Roll Back, Roll Out)

Double Defense

3. Outside Parry / Check the body

Single Defense in Double Attack

1. Outside Parry (Jab) / Elbow Block (Cross)

Double Defense in Double Attack

3. Slip (Jab - Cross) / Bob & Weave (Hook)

Basic Foot & Leg Fighting - Sikaran

8. Side Kick (Lead - Rear Leg / Snap - Thrust)
9. Knee Kick (Up - Down - Diagonal - Horizontal - Vertical - Out - In)

Basic Combinations

11. Front Kick (Lead Leg), Thrust / High Jab / High Cross / High Hook
12. High Cross / Round Kick (Lead Leg), Right High Hook / Left High Hook / Round Kick (Rear Leg)
13. High Cross / Left Body Hook / Left High Hook / Round Kick (Rear Leg) / High Cross / Right Low Uppercut
14. Alteration Round Kick with High Jab / Right High Hook / Left Low Uppercut / High Cross
15. High Jab / Left High Hook / Return Round Kick

Distraction Preparation & Flow Drills

Mano Mano drill 2
Hubat 5 & 6

Basic Distractions

5. Elbow Gunting (Vertical, Horizontal, Diagonal, Upward, Inward, Downward)

Flow Drill

F. High Jab
R. Slip / Bob & Weave
(Roll Down) /
Bob & Weave (Roll Back)

R=F
F. High Cross
Slip / Bob & Weave (Roll Down) /
Bob & Weave (Roll Back)

Dumog

Set 1 Inside parry vs job-cross
Set 2 Outside parry vs job-cross
image not found
3rd Level Program
(Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 4th Level)
Ελάχιστος χρόνος μέλους για δικαίωμα σε εξέταση - 9 μήνες / Εξαιρούνται τα μέλη των σχολών Εκπαιδευτών

Basic Foot Work

11. Half Step Forward*
12. Half Step Backward*
13. Half Step Outward* (Left - Right)

Basic Feeds

16. Hook / Uppercut / Hook
17. Uppercut / Uppercut / Hook
18. Shovel Hook (Left - Right)
19. Swing (Left - Right)
20. Over Head (Left - Right)

Basic Defense
Single Defense

11. Forearm / Elbow Block (Body Hook, Body Uppercut)
12. Outward Forearm Block (High Hook)

Double Defense

3. Outside Parry / Check the body

Single Defense in Double Attack

2. Inside Parry (Jab) / Elbow Block (Cross)

Double Defense in Double Attack

4. Forearm Block (Body Hook) Inside Salute (High Hook)

Guard

2. Right Lead

Basic Foot & Leg Fighting

12. Stomp or Stamp Kick (Lead - Rear Leg)
13. Sweep (Inside - Outside - Back)

Basic Combinations

16. Side Kick (Lead Leg), Thrust / High Cross / High Jab / Round Kick (Rear Leg), Ôhrust / High Jab
17. Return Stomp Kick (Rear Leg), High Cross / Left High Hook / High Cross
18. Stomp Kick (Lead Leg), High Jab / Left High Hook / High Cross
19. High Cross / Left High Hook / Inside Sweep / Up Vertical Knee Kick (Rear Leg)
20. Elbow - Slap (Sandwich) / Double Knee Kicks

Mano Mano

Mano Mano drill 3
Hubat 7 & 8
Hubad Double transition 1 & 2
Basic Partner Drills

1.
F Jab - R. Parry /
F. Body Hook - R. Elbow Block /
R. Cross - F. Slip /
R. Hook - F. Bob & Weave /

Flow Drill

Lock Flow 1 - 8

Dumog

Doumog drill 1 (arm lock)
image not found
4th Level Program
(Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 5th Level)
Ελάχιστος χρόνος μέλους για δικαίωμα σε εξέταση - 15 μήνες - Εξαιρούνται τα μέλη των σχολών Εκπαιδευτών

Basic Foot Work

14. Triangular Side-Step*

Basic Foot Work

21. Slap* (Head, Body, Groin)
22. C Hand* (Inner Edge)
23. Bolo Punch* Bolo Slap
24. Hammer Fist*
25. Back Fist* (Back Knuckle)
26. Elbow*

Basic Defense
Single Defense

13. Inside passing through* (Job - Cross)
14. Outside Passing Through* (Job - Cross)

Double Defense in Double Attack

5. Forearm Block (Body Hook) Bob & Weave (High Hook)

Guard

2. Left & Right Lead

Basic Foot & Leg Fighting

16. Inside Return Hook Lock
17. Outside Return Hook Lock
18. Up (Under) Heel Kick

Basic Combinations

20. Outside Parry / Groin Slap / Over Head / Up Heel Kick
21. Elbow - Slap (Sandwich) / Knee Kick / Extension Front Shin Kick
22. High Hook (Right)/ Hammer Fist (Right) / High Hook (Left) / Round Kick (Rear Leg)
23. High Uppercut (Right) - Downward Back Knuckle (Right) Over Head
24. Round Kick (Lead Leg) / Shovel Hook / Downward Elbow (Diagonal) / Bolo Slap

Mano Mano

Mano Mano drill 4
Hubat 9 & 10
Hubad Double transition 3 & 4
Hubad and Trapping Variations 1 - 2 - 3
Sinawalli Application

Flash Pads Drill
Free

1. Short Range (Check)
2. Long Range

Basic Partner Drills

2.
F. Triple Jab - R. Triple Slip /
F. Hook - R. Bob & Weave /
R. Body Hook - F. Elbow Block /
R. High Hook - F. Bob & Weave.

3.
F. Cross - R. Slip /
R. Hook - F. Bob & Weave /
F. Hook - R. Bob & Weave /
F. Body Hook - R. Elbow Block /
F. Hook - R. Inside Salute /
F. Uppercut - R. Elbow Parry /
R. Cross - F. Parry
image not found
5th Level Program
(Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 1st Degree Black Belt)
Ελάχιστος χρόνος μέλους για δικαίωμα σε εξέταση - 24 μήνες - Εξαιρούνται τα μέλη των σχολών Εκπαιδευτών

Basic Foot Work

15. Cross Step

Basic Feeds

26. Fore Knuckle*
27. Forearm*
28. Palm Hand*
29. Knife Palm*
30. Biceps Bump*
30b. Shoulder Bump*
Basic Defense
Single Defense

15. Catch
16. C Hand*
17. Palm Hand*

Guard

3. False Lead

Basic Focus Drill

F. Cross R. Slip / F. Hook R. Bob & Weave - Groin Slap / R. Body Hook (kidney) /
R. High Hook / R. Groin Slap / R. Hummer Fist - Overhead

Mano Mano
Mano Mano drill 5 & 6
Hubat 11 & 12
Hubad Double transition 5 & 6

Dumong Drill 1
Sambut 1
Ground Fighting drill 1 & 2 Form 1
Panantukan set 1