ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ FCS INTERNATIONAL BLADE Program

Σε αυτή τη σελίδα, παρουσιάζεται η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος FCS INTERNATIONAL BLADE. Δλδ, ΜΟΝΟ όσα είναι απαιτούμενα για τις προαγωγικές εξετάσεις του σπουδαστή, ανά βαθμό. Oλοι οι βαθμοί στο FCS INTERNATIONAL BLADE Program πιστοποιούνται με το ανάλογο δίπλωμα.

Εξετάσεις για το 4th Level και πάνω, γίνονται μόνο παρουσία του Διευθυντή του FMA GREECE.

Oι σχολάρχες που έχουν δικαίωμα να εξετάζουν έως το 3rd Level, είναι:

  • Σχολάρχης 3rd Level, εξετάζει μόνο για το 1st.
  • Σχολάρχης 4th Level, εξετάζει μόνο για το 1st και 2nd.
  • Σχολάρχης 5th Level, εξετάζει μόνο για το 1st, 2nd και 3rd.

Οι βαθμοί στο FCS INTERNATIONAL BLADE για τους σπουδαστές, είναι οι εξής:

Beginner – Level 1 – Level 2 – Level 3 – Level 4 – Level 5
Apprentice Instructor – Assistant instructor – Instructor – Full Instructor – Master

Oι βαθμοί του FCS INTERNATIONAL  BLADE για τα μέλη των σχολών Εκπαιδευτών, είναι οι εξής:

Beginner – Level 1 – Level 2 -Level 3 – Apprentice Instructor Level 4 – Assistant Instructor Level 5
Instructor Level 1 – Instructor Level 2 – Full Instructor – Senior Instructor – Master

PROGRAM INTERNATIONAL FCS GREECE BLADE

image not found

BEGINNER / Ανάλογο σε σχέση με τις άλλες Πολεμικές τέχνες “ΑΣΠΡΗ ΖΩΝΗ”
(Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 1st Level)

ΜΑΧΑΙΡΙ – BLADE

1η, 2η, 3η & 4η γωνίες κατεύθυνσης του μαχαιριού (Front Grip)
1ος, 2ος, 3ος & 4ος απεγκλωβισμός (Knife Tapping – Feeder / Receiver – Pendulum Tap – Medio Range – Phase 1)
Βηματισμός κ εκτροπή στις 4 γωνίες / Ηigh – Low
Βηματισμός με εκτροπή και ταυτόχρονο κόψιμο (Scissor) στις 4 γωνίες / Ηigh – Low (1st set Knive vs knive 1 – 4)
1η τεχνική Knive vs knive – γωνία 1
2η τεχνική Knive vs knive – γωνία 2
3η τεχνική Knive vs knive – γωνία 3
4η Τεχνική Knive vs knive – γωνία 4
Flow Drill – Ηubad 1 inactive & active
Flow Drill – Hubad 2 inactive & active
Trapping 1 & 2 (Isolation A & B)

image not found

1st LEVEL / Ανάλογο σε σχέση με τις άλλες Πολεμικές τέχνες “ΚΙΤΡΙΝΗ ΖΩΝΗ”
(Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 2nd Level)

ΜΑΧΑΙΡΙ – BLADE

5η, 6η, 7η & 8η γωνίες κατεύθυνσης του μαχαιριού (Front Grip) 5ος, 6ος, 7ος & 8ος απεγκλωβισμός Receiver, Pendulum Tap (Receiver Phase 1) & Corkscrew Tap (Receiver Phase 2)
2nd set Knive vs knive 5 – 8 (Flow Application 1 – 8)
Flow Drill – Ηubad 3 inactive & active
Flow Drill – Hubad 4 inactive & active
1η τεχνική (5η) Knive vs knive – γωνία 1
2η τεχνική (6η) Knive vs knive – γωνία 2
Close Range 1 (Phase 3)
Close Range 2 (Phase 3)
Quick Kill 1
Quick Kill 2
Blade vs Two Hands 1, A – B – C
Trapping 3, 4 & 5 (Isolation A & B)

image not found

2nd LEVEL / “ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ” (Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 3rd Level)

ΜΑΧΑΙΡΙ - BLADE

9η, 10η, 11η & 12η γωνίες κατεύθυνσης του μαχαιριού (Front Grip) 1η, 2η, 3η & 4η γωνίες κατεύθυνσης του μαχαιριού (Reverse Grip) 9η, 10η, 11η & 12η επίθεση, Feeder - Medium Range (Feeder Phase 1) & Long Range (Feeder Phase 2) 9ος, 10ος, 11ος & 12ος απεγκλωβισμός, Receiver, Pendulum Tap (Receiver Phase 1) & Corkscrew Tap (Receiver Phase 2), Flow Drill - Ηubad 5 Flow Drill - Hubad 6 3η τεχνική (7η) Knive vs knive - γωνία 1 4η τεχνική (8η) Knive vs knive - γωνία 1 Εmpty Hand Vs Blade 1 (Front Grip) Empty Hand Vs Blade 2 (Front Grip) Close Range 3 (Phase 3) Close Range 4 (Phase 3) Quick Kill 3 Quick Kill 4 Blade vs Two Hands 2, A - B - C Trapping 6, 7 & 8 (Isolation A & B)

image not found

3rd LEVEL / “ΜΟΒ ΖΩΝΗ” (Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 4th Level) Ελάχιστος χρόνος μέλους για δικαίωμα σε εξέταση - 9 μήνες / Εξαιρούνται τα μέλη των σχολών Εκπαιδευτών

ΜΑΧΑΙΡΙ - BLADE

13η, 14η, 15η & 16η γωνίες κατεύθυνσης του μαχαιριού (Front Grip) 5η, 6η, 7η & 8η γωνίες κατεύθυνσης του μαχαιριού (Reverse Grip) 13η, 14η, 15η, 16η, 17η & 18η επίθεση, Feeder - Medium Range (Feeder Phase 1) & Long Range (Feeder Phase 2) 13ος, 14ος, 15ος, 16ος, 17ος & 18ος απεγκλωβισμός, Receiver, Pendulum Tap (Receiver Phase 1) & Corkscrew Tap (Receiver Phase 2), 1oς, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος, 8ος, 9ος, 10ος, 11ος, 12ος,13ος, 14ος, 15ος & 16ος απεγκλωβισμός Stop Locks (Φ3) Flow Drill - Ηubad 7 Flow Drill - Hubad 8 Εmpty Hand Vs Blade Disarm 3 (Front Grip) Empty Hand Vs Blade Disarm 4 (Front Grip) Disarm 1 & 2 - Front Grip vs Blade Disarm 3 & 4 - Reverse Grip vs Blade Close Range 5 (Phase 3) Close Range 6 (Phase 3) Quick Kill 5 Quick Kill 6 Blade vs Two Hands 3, A - B - C Trapping 9, 10, 11 & 12 (Isolation A & B) 7 Letters Flow Drill (C, S, X, V, J, D, I) Κnife Dill 1 / Feeder - Receiver / Feider Analysis / Receiver Analysis

image not found

4th LEVEL / “ΜΠΛΕ ΖΩΝΗ” (Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 5th Level) Ελάχιστος χρόνος μέλους για δικαίωμα σε εξέταση - 18 μήνες - Εξαιρούνται τα μέλη των σχολών Εκπαιδευτών

ΜΑΧΑΙΡΙ - BLADE

19η, 20η, 21η, 22η, 23η & 24η επίθεση, Feeder - Medium Range (Feeder Phase 1) & Long Range (Feeder Phase 2) 19ος, 20ος, 21oς, 22ος, 23ος & 24ος απεγκλωβισμός Receiver, Pendulum Tap (Receiver Phase 1) & Corkscrew Tap (Receiver Phase 2) Tapping with Elbow & Hook Punch - Variations 1, 2, 3 - Triple tap entries - High & Low 9η, 10η, 11η & 12η γωνίες κατεύθυνσης του μαχαιριού (Reverse Grip) Flow Drill - Ηubad 9 Flow Drill - Hubad 10 Ηubad 1, 2, 3, 4, 5, 6 Free Follow-up (Front Grip) Ηubad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Reverse Grip) Hubad / Disarm 1 - 2 - 3 (Reverse Grip) Εmpty Hand Vs Blade Disarm Extension 3 - 4 Εmpty Hand Vs Blade Disarm 5 (Front Grip) / Extension Empty Hand Vs Blade Disarm 6 (Front Grip) / Extension Disarm 1 & 2 - Front Grip vs Blade Disarm 3 & 4 - Reverse Grip vs Blade Close Range 7 (Phase 3) Close Range 8 (Phase 3) Quick Kill 7 / 50-50 Rules - Variation 1 Low - Variation 2 High Quick Kill 8 Blade vs Two Hands 4, A - B - C Empty Hand vs Blade T 1 / Variations 1, 2, 3, 4, 5, 6 Empty Hand vs Blade T 2 / Variations 1, 2, 3 Empty Hand vs Blade T 1 / Variations 1, 2, 3 7 Reverse Letters Flow Drill (C, S, X, V, J, D, I) Κnife Dill 2 / Feeder - Receiver / Feider Analysis / Receiver Analysis Κarabit Basics Karabit Drill 1 (Reverse grip drill 1) Trapping 13, 14, 15 & 16 (Isolation A & B)

image not found

5th LEVEL / “ΚΑΦΕ ΖΩΝΗ” (Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 1st Degree Black Belt) Ελάχιστος χρόνος μέλους για δικαίωμα σε εξέταση – 30 μήνες – Εξαιρούνται τα μέλη των σχολών Εκπαιδευτών

ΜΑΧΑΙΡΙ – BLADE

25ος, 26ος, 27oς, 28ος, 29ος & 30ος απεγκλωβισμός 25η, 26η, 27η, 28η, 29η & 30η επίθεση, Feeder – Medium Range (Φάση 1) & Long Range (Φάση 2) 25ος, 26ος, 27ος, 28ος, 29ος 30ος απεγκλωβισμός, Receiver, Pendulum Tap (Φ1) & Corkscrew Tap (Φ2), 13η, 14η, 15η & 16η γωνίες κατεύθυνσης του μαχαιριού σε αντίστροφη λαβή κρατήματος Ηubad 11 Reverse Grip vs Front Grip Hubad 12 Reverse Grip vs Front Grip 9η τεχνική ενάντια σε προσπάθεια εκτροπής right – Close Range (Φάση 3) 10η τεχνική ενάντια σε προσπάθεια εκτροπής left -Close Range (Φάση 3) 9η τεχνική σε σταμάτημα του μαχαιριού μας από το ελεύθερο χέρι του αντιπάλου Quick Kill 10η τεχνική σε σταμάτημα του μαχαιριού μας από το ελεύθερο χέρι του αντιπάλου Quick Kill 1 – 10 Quick Kills – Reverse Grip Subrada 1, 2, 3 & 4 Double blades Subrada 1, 2, 3, & 4 Double Blades set 1 – 6 Κnife Drill 3 Α) Τροφοδότης Β) Δέκτης Γ) Ανάλυση ως τροφοδότης Δ) ανάλυση ως δέκτης Trapping 17, 18, 19 & 20 (Isolation A & B) Karabit Drill 2 (Reverse grip drill 2) Single Knife form