ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ FCS INTERNATIONAL

Σε αυτή τη σελίδα, παρουσιάζεται η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ του Εκπαιδευτικού Προγράμματος FCS IΝΤΕRNATIONAL. Δλδ, ΜΟΝΟ όσα είναι απαιτούμενα για τις προαγωγικές εξετάσεις του σπουδαστή, ανά βαθμό. Oλοι οι βαθμοί στο FCS ΙΝΤΕRNATIONAL πιστοποιούνται με το ανάλογο δίπλωμα.

Εξετάσεις για το 4th Level και πάνω, γίνονται μόνο παρουσία του Διευθυντή του FCS INTERNATIONAL.

Oι σχολάρχες που έχουν δικαίωμα να εξετάζουν έως το 3rd Level, είναι:

  • Σχολάρχης 3rd Level, εξετάζει μόνο για το 1st.
  • Σχολάρχης 4th Level, εξετάζει μόνο για το 1st και 2nd.
  • Σχολάρχης 5th Level, εξετάζει μόνο για το 1st, 2nd και 3rd.

Οι βαθμοί στο FCS INTERNATIONAL για τους σπουδαστές, είναι οι εξής:

Beginner – Level 1 – Level 2 – Level 3 – Level 4 – Level 5
Apprentice Instructor – Associate instructor – Instructor – Full Instructor – Master

Oι βαθμοί του FCS INTERNATIONAL για τα μέλη των σχολών Εκπαιδευτών, είναι οι εξής:

Beginner – Level 1 – Level 2
Apprentice Instructor Level 3 – Apprentice Instructor Level 4 – Apprentice Instructor Level 5
Assistant instructor – Instructor – Full Instructor – Senior Instructor – Master


PROGRAM FCS GREECE INTERNATIONAL

image not found

BEGINNER / Ανάλογο σε σχέση με τις άλλες Πολεμικές τέχνες “ΑΣΠΡΗ ΖΩΝΗ”
(Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 1st Level)

ΜΑΧΑΙΡΙ – BLADE

1η, 2η, 3η & 4η γωνίες κατεύθυνσης του μαχαιριού (Front Grip)
1ος, 2ος, 3ος & 4ος απεγκλωβισμός (Knife Tapping – Feeder / Receiver – Pendulum Tap – Medio Range – Phase 1)
Βηματισμός κ εκτροπή στις 4 γωνίες / Ηigh – Low
Βηματισμός με εκτροπή και ταυτόχρονο κόψιμο (Scissor) στις 4 γωνίες / Ηigh – Low (1st set Knive vs knive 1 – 4)
1η τεχνική Knive vs knive – γωνία 1
2η τεχνική Knive vs knive – γωνία 2
3η τεχνική Knive vs knive – γωνία 3
4η Τεχνική Knive vs knive – γωνία 4
Flow Drill – Ηubad 1 inactive & active
Flow Drill – Hubad 2 inactive & active
Trapping 1 & 2 (Isolation A & B)

ΡΑΒΔΙ – STICK

1η, 2η, 3η & 4η γωνίες κατεύθυνσης του ραβδιού.
Βηματισμοί στις 4 γωνίες
Female triangle στις 4 γωνίες
1η τεχνική – γωνία 1
2η τεχνική – γωνία 2 (2η τεχνική Β – γωνία 2)
3η τεχνική – γωνία 3
4η Τεχνική – γωνία 4
Female triangle set 1-4 Attack / Defense
Flow Drills Hubad 1 & 2
4 count stick flow drill (tapi – tapi) introduction

ΑΟΠΛΗ ΜΑΧΗ – MANO MANO – PANANTUKAN & SIKARAN

Step Slide, Jab – Cross ΗORIZONTAL & VERTICAL
Front Kick (Variations)
Roundhouse Kick (Variations)
Palm Hand
Front stance / Front Fight Position
Hubad 1 & 2 (Diagonal – Vertical Scissor)
Sock Entries 1 & 2


image not found

1st LEVEL / Ανάλογο σε σχέση με τις άλλες Πολεμικές τέχνες “ΚΙΤΡΙΝΗ ΖΩΝΗ”
(Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 2nd Level)

ΜΑΧΑΙΡΙ – BLADE

5η, 6η, 7η & 8η γωνίες κατεύθυνσης του μαχαιριού (Front Grip) 5ος, 6ος, 7ος & 8ος απεγκλωβισμός Receiver, Pendulum Tap (Receiver Phase 1) & Corkscrew Tap (Receiver Phase 2)
2nd set Knive vs knive 5 – 8 (Flow Application 1 – 8)
Flow Drill – Ηubad 3 inactive & active
Flow Drill – Hubad 4 inactive & active
1η τεχνική (5η) Knive vs knive – γωνία 1
2η τεχνική (6η) Knive vs knive – γωνία 2
Close Range 1 (Phase 3)
Close Range 2 (Phase 3)
Quick Kill 1
Quick Kill 2
Blade vs Two Hands 1, A – B – C
Trapping 3, 4 & 5 (Isolation A & B)

ΡΑΒΔΙ – STICK

5η, 6η, 7η & 8η γωνίες κατεύθυνσης του ραβδιού.
Bηματισμοί
Μale Triangle
4 count stick flow drill 1 (tapi – tapi)
4 count stick flow drill 2 (tapi – tapi) A – B
4 count stick flow drill 3 (tapi – tapi)
4 count stick flow drill 4 (tapi – tapi)
5η τεχνική / Aφοπλισμός – γωνία 1
6η τεχνική / Aφοπλισμός – γωνία 2 (6η τεχνική / Dissarmament Β – γωνία 2)
7η τεχνική / Aφοπλισμός – γωνία 3
8η Τεχνική / Aφοπλισμός – γωνία 4
3 Count Single Stick Sumbrada 1 – Counter for Counter (A. Flow drill – B. Disarm drill)
Flow Drills Hubad 1 & 2 – Application 1A, 1B, 1C & 2A
2 Sticks Set 1 a-b: Lead Leg / Rear Leg: 1-2-1 (job-cross-hook) 2-1-2 (cross-hook-cross)
2 Sticks Set 2 a-b: Lead Leg / Rear Leg: 1/2-2 (hammer/hammer-cross) 2/1-1 (hammer/hammer-hook)

FOOT and LEG FIGHTING – SIKARAN

1. Hook Lock Outside
2. Hook Lock Inside

ΑΟΠΛΗ ΜΑΧΗ – MANO MANO – PANANTUKAN – DUMOG

Hook punch – HORIZONTAL, VERTICAL, OVERHEAD Applications
Swing punch – Diagonal
Back Fist Applications HORIZONTAL, VERTICAL, UPWARD, DOWNWARD, DIAGONAL, SPINNING
Bottom / Hammer Fist Applications
Side kick
Stamp or Stomp Kick
Side Fall
Back Fall
Mano Mano Flow Drill 1
Hubad 3 (Horizontal – Diagonal Scissor)
Hubad 4 (Vertical Scissor)
Sock Entries 3 & 4

image not found

2nd LEVEL / “ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ” (Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 3rd Level)

ΜΑΧΑΙΡΙ - BLADE

9η, 10η, 11η & 12η γωνίες κατεύθυνσης του μαχαιριού (Front Grip) 1η, 2η, 3η & 4η γωνίες κατεύθυνσης του μαχαιριού (Reverse Grip) 9η, 10η, 11η & 12η επίθεση, Feeder - Medium Range (Feeder Phase 1) & Long Range (Feeder Phase 2) 9ος, 10ος, 11ος & 12ος απεγκλωβισμός, Receiver, Pendulum Tap (Receiver Phase 1) & Corkscrew Tap (Receiver Phase 2), Flow Drill - Ηubad 5 Flow Drill - Hubad 6 3η τεχνική (7η) Knive vs knive - γωνία 1 4η τεχνική (8η) Knive vs knive - γωνία 1 Εmpty Hand Vs Blade 1 (Front Grip) Empty Hand Vs Blade 2 (Front Grip) Close Range 3 (Phase 3) Close Range 4 (Phase 3) Quick Kill 3 Quick Kill 4 Blade vs Two Hands 2, A - B - C Trapping 6, 7 & 8 (Isolation A & B)

ΡΑΒΔΙ - STICK

9η, 10η, 11η & 12η γωνίες κατεύθυνσης του ραβδιού. Bηματισμοί Μale - Female Triangle Sets 4 count stick flow drill 5 (tapi - tapi) 4 count stick flow drill 6 (tapi - tapi) A - B 4 count stick flow drill 7 (tapi - tapi) 4 count stick flow drill 8 (tapi - tapi) 4 count stick flow drill 9 (tapi - tapi) 9η τεχνική / Dissarmament - γωνία 1 10η τεχνική / Dissarmament - γωνία 2 (10η τεχνική / Β - C) 11η τεχνική / Dissarmament - γωνία 3 12η Τεχνική / Dissarmament - γωνία 4 Flow Drills Hubad 3 & 4 3 Count Single Stick Sumbrada 2 Counter for Counter (Α Flow drill - B Disarm drill) 2 Sticks Set 3a-b: Lead Leg / Rear Leg: 1-2 / 2-1 2 Sticks Set 4a-b: Lead Leg / Rear Leg: 9-10 / 10-9 2 Sticks Set 5a-b: Lead Leg / Rear Leg: Kub kub 2 Sticks Set 6a-b: Lead Leg / Rear Leg: High-low-high double Double stick flow drill 1, 2 & 3, Sinawalli 6 (a continuous double stick technique)

FOOT and LEG FIGHTING - SIKARAN

T 3. T 4. T 5 T 6

ΑΟΠΛΗ ΜΑΧΗ - MANO MANO - PANANTUKAN - DUMOG

Half Step Cross or Twist Position, Twist step Mano Mano Flow Drill 2 vs Back Fist, Under Fist or Uppercut (Ηorizontal, Vertical & Diagonal) Shovel Hook, Ridge Hand, Ηorizontal, Diagonal, In reverse Shin kick, Ηοrizontal, Vertical, Diagonal, Downward, Hubad 5 & 6 (Strikes and Scissors) Gunting “scissors” 3 & 4 (Elbow) Dumog set 1 Inside parry vs job-cross Dumog set 2 Outside parry vs job-cross

image not found

3rd LEVEL / “ΜΟΒ ΖΩΝΗ” (Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 4th Level) Ελάχιστος χρόνος μέλους για δικαίωμα σε εξέταση - 9 μήνες / Εξαιρούνται τα μέλη των σχολών Εκπαιδευτών

ΜΑΧΑΙΡΙ - BLADE

13η, 14η, 15η & 16η γωνίες κατεύθυνσης του μαχαιριού (Front Grip) 5η, 6η, 7η & 8η γωνίες κατεύθυνσης του μαχαιριού (Reverse Grip) 13η, 14η, 15η, 16η, 17η & 18η επίθεση, Feeder - Medium Range (Feeder Phase 1) & Long Range (Feeder Phase 2) 13ος, 14ος, 15ος, 16ος, 17ος & 18ος απεγκλωβισμός, Receiver, Pendulum Tap (Receiver Phase 1) & Corkscrew Tap (Receiver Phase 2), 1oς, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος, 8ος, 9ος, 10ος, 11ος, 12ος,13ος, 14ος, 15ος & 16ος απεγκλωβισμός Stop Locks (Φ3) Flow Drill - Ηubad 7 Flow Drill - Hubad 8 Εmpty Hand Vs Blade Disarm 3 (Front Grip) Empty Hand Vs Blade Disarm 4 (Front Grip) Disarm 1 & 2 - Front Grip vs Blade Disarm 3 & 4 - Reverse Grip vs Blade Close Range 5 (Phase 3) Close Range 6 (Phase 3) Quick Kill 5 Quick Kill 6 Blade vs Two Hands 3, A - B - C Trapping 9, 10, 11 & 12 (Isolation A & B) 7 Letters Flow Drill (C, S, X, V, J, D, I) Κnife Dill 1 / Feeder - Receiver / Feider Analysis / Receiver Analysis

ΡΑΒΔΙ - STICK

13η, 14η, 15η & 16η γωνίες κατεύθυνσης του ραβδιού / Left - Right. Female - Male Triangle / Left - Right 1 - 15 Left / Right Corto - Punyo Strikes (Ηorizontal - Vertical - Diagonal - Forward - Upward - Downward - Outward - Inward) 5 strikes set (Right - Left) Transitions 4 count stick flow drill 10 (tapi - tapi) 4 count stick flow drill 11 (tapi - tapi) A - B 4 count stick flow drill 12 (tapi - tapi) 4 count stick flow drill 13 (tapi - tapi) 4 count stick flow drill 14 (tapi - tapi) 4 count stick flow drill 15 (tapi - tapi) 13η τεχνική 14η τεχνική 15η τεχνική / 15η Feed 16η Τεχνική / 16η Feed Flow Drills Hubad 5 & 6 Stick Grappling 1 Stick Grappling 2 Stick Grappling 3 6 Count Single Stick Sumbrada 1 Counter for Counter (Α Flow drill) 3 Count Single Stick Punyo Sumbrada 1 Counter for Counter (A flow drill - B Disarm drill) Double stick flow drill 1, 2 & 3 Sinawalli Six 3 Count Double stick Sumbrada 1 Counter for Counter (Α Flow drill - B.Disarm Drill) Double stick drill (1-2, 2-1, 9-10, 10-9, Double Kub Kub, Double High-Low-High, 1-abanico, 2-abanico, 1-umbrella-1, 2-umbrella-2, 1-10, 2-9, 1-2-9, 2-1-10) Αttack combinations (1-7-2, 1-2-8-1, 3-7-4, 3-4-8-15-16, 9-2-8-1, 9-10-1-7-2, 5-6-16-15, 1-7-2-umbrella-2, 1-2-8-1-umbrella-1, 15-16-redondo-1)

FOOT and LEG FIGHTING - SIKARAN

T 7 T 8 T 9 T 10

ΑΟΠΛΗ ΜΑΧΗ - MANO MANO - PANANTUKAN - DUMOG

Mano Mano Flow Drill 3 Elbow Strike, Ηοrizontal, Vertical, Diagonal, Inward, Outward, Back, Upward, Downword, Spinning Κnee kick, Ηοrizontal, Vertical, Diagonal, Inward, Outward, Upward, Downward Back kick, Rear and front leg Semicircular step or Pivot Circular Step Parry Riposte Drill 1 - 2 - 3, Hubad 7 & 8 (Strikes and Scissors Applications) Hubad Double transition 1 & 2 Doumog drill 1 (arm lock) Lock Flow A / 1 - 6

image not found

4th LEVEL / “ΜΠΛΕ ΖΩΝΗ” (Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 5th Level) Ελάχιστος χρόνος μέλους για δικαίωμα σε εξέταση - 18 μήνες - Εξαιρούνται τα μέλη των σχολών Εκπαιδευτών

ΜΑΧΑΙΡΙ - BLADE

19η, 20η, 21η, 22η, 23η & 24η επίθεση, Feeder - Medium Range (Feeder Phase 1) & Long Range (Feeder Phase 2) 19ος, 20ος, 21oς, 22ος, 23ος & 24ος απεγκλωβισμός Receiver, Pendulum Tap (Receiver Phase 1) & Corkscrew Tap (Receiver Phase 2) Tapping with Elbow & Hook Punch - Variations 1, 2, 3 - Triple tap entries - High & Low 9η, 10η, 11η & 12η γωνίες κατεύθυνσης του μαχαιριού (Reverse Grip) Flow Drill - Ηubad 9 Flow Drill - Hubad 10 Ηubad 1, 2, 3, 4, 5, 6 Free Follow-up (Front Grip) Ηubad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Reverse Grip) Hubad / Disarm 1 - 2 - 3 (Reverse Grip) Εmpty Hand Vs Blade Disarm Extension 3 - 4 Εmpty Hand Vs Blade Disarm 5 (Front Grip) / Extension Empty Hand Vs Blade Disarm 6 (Front Grip) / Extension Disarm 1 & 2 - Front Grip vs Blade Disarm 3 & 4 - Reverse Grip vs Blade Close Range 7 (Phase 3) Close Range 8 (Phase 3) Quick Kill 7 / 50-50 Rules - Variation 1 Low - Variation 2 High Quick Kill 8 Blade vs Two Hands 4, A - B - C Empty Hand vs Blade T 1 / Variations 1, 2, 3, 4, 5, 6 Empty Hand vs Blade T 2 / Variations 1, 2, 3 Empty Hand vs Blade T 1 / Variations 1, 2, 3 7 Reverse Letters Flow Drill (C, S, X, V, J, D, I) Κnife Dill 2 / Feeder - Receiver / Feider Analysis / Receiver Analysis Κarabit Basics Karabit Drill 1 (Reverse grip drill 1) Trapping 13, 14, 15 & 16 (Isolation A & B)

ΡΑΒΔΙ - STICK

13η, 14η, 15η & 16η γωνίες κατεύθυνσης του ραβδιού / Left - Right. Female - Male Triangle / Left - Right 1 - 15 Left / Right Corto - Punyo Strikes (Ηorizontal - Vertical - Diagonal - Forward - Upward - Downward - Outward - Inward) 5 strikes set (Right - Left) Transitions 4 count stick flow drill 16 (tapi - tapi) 4 count stick flow drill 17 (tapi - tapi) A - B 4 count stick flow drill 18 (tapi - tapi) 4 count stick flow drill 19 (tapi - tapi) 4 count stick flow drill 20 (tapi - tapi) 4 count stick flow drill 21 (tapi - tapi) 4 count stick flow drill 22 (tapi - tapi) Stick flow Drill 2 & 17 Left - Right (transitions) 17η τεχνική 18η τεχνική 19η τεχνική / 19η B 20η τεχνική 21η τεχνική 22η τεχνική Redonto set (circular power strike) 3 moves - 1 step Double Stick Drill Redonto Flow Drills Hubad 7 - 8 Stick Grappling 4 Stick Grappling 5 Stick Grappling 6 / A - B - C 10 Attack - Defense Set Empty Hand vs Stick 1 / A - B Empty Hand vs Stick 1 / A - B - C - D 6 Count Single Stick Sumbrada 1 Counter for Counter (Α Flow drill) 3 Count Single Stick Punyo Sumbrada 1 Counter for Counter (A flow drill - B Disarm drill) Double stick flow drill 7, 8 & 9 Sinawalli Six - Eight Double stick flow drill 1, 2, 3 & 4 Sinawali Four Double stick flow drill 1, 2 & 3 Sinawali punyo

FOOT and LEG FIGHTING - SIKARAN

T 11. T 12 T 13 T 14 T 15 T 16 - T 16 B

ΑΟΠΛΗ ΜΑΧΗ - MANO MANO - PANANTUKAN - DUMOG

Mano Mano Flow Drill 4 Triangular Side-step Ηubad and Trapping Variations 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 “Punyo Mano” Hubad locks 1, 2, 3 / Lock flow applications Hubad 9 & 10 Hubad Double transition 3 & 4 Lock Flow B / 1 - 10

image not found

5th LEVEL / “ΚΑΦΕ ΖΩΝΗ” (Διδακτέα ύλη που θα εξεταστεί ο σπουδαστής για την κατάκτηση του 1st Degree Black Belt) Ελάχιστος χρόνος μέλους για δικαίωμα σε εξέταση – 30 μήνες – Εξαιρούνται τα μέλη των σχολών Εκπαιδευτών

ΜΑΧΑΙΡΙ – BLADE

25ος, 26ος, 27oς, 28ος, 29ος & 30ος απεγκλωβισμός 25η, 26η, 27η, 28η, 29η & 30η επίθεση, Feeder – Medium Range (Φάση 1) & Long Range (Φάση 2) 25ος, 26ος, 27ος, 28ος, 29ος 30ος απεγκλωβισμός, Receiver, Pendulum Tap (Φ1) & Corkscrew Tap (Φ2), 13η, 14η, 15η & 16η γωνίες κατεύθυνσης του μαχαιριού σε αντίστροφη λαβή κρατήματος Ηubad 11 Reverse Grip vs Front Grip Hubad 12 Reverse Grip vs Front Grip 9η τεχνική ενάντια σε προσπάθεια εκτροπής right – Close Range (Φάση 3) 10η τεχνική ενάντια σε προσπάθεια εκτροπής left -Close Range (Φάση 3) 9η τεχνική σε σταμάτημα του μαχαιριού μας από το ελεύθερο χέρι του αντιπάλου Quick Kill 10η τεχνική σε σταμάτημα του μαχαιριού μας από το ελεύθερο χέρι του αντιπάλου Quick Kill 1 – 10 Quick Kills – Reverse Grip Subrada 1, 2, 3 & 4 Double blades Subrada 1, 2, 3, & 4 Double Blades set 1 – 6 Κnife Drill 3 Α) Τροφοδότης Β) Δέκτης Γ) Ανάλυση ως τροφοδότης Δ) ανάλυση ως δέκτης Trapping 17, 18, 19 & 20 (Isolation A & B) Karabit Drill 2 (Reverse grip drill 2) Single Knife form

ΡΑΒΔΙ – STICK

Stick flow drill 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 (Four Count or Tapi Tapi) Stick flow Drill 2 & 17 με εναλλαγή αριστερο – δεξί και δεξι – αριστερό (Reverse transitions) Stick Grappling flow drill 1 Stick Locks 1 – 6 Double stick techniques 1 – 6 Double stick Subrada 4 Sinawalli 1 – 6 Single stick form 1 Double stick form 1 Staff form 1

ΡΑΒΔΙ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙ (Espada y Daga)

Basic Drill 1 – 2 & 3 Subrada 1, 2, 3 & 4 Techniques 1 – 6 Disarms 1 – 4 Espada y daga form 1

FOOT and LEG FIGHTING – SIKARAN

T 17 T 18 T 19 T 20

ΑΟΠΛΗ ΜΑΧΗ – Panantukan & Mano Mano

Mano Mano Flow Drill 5 Hubad 11 & 12 (Εφαρμογή με Strikes and Scissors) Hubad Double transition 5 & 6 Dumong Drill 1 Silat Drill (Sambut 1) Ground fighting drill 1 Form 1 Panantukan set 1