ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΟΥ

Διοργανώστε ένα σεμινάριο στον χώρο σας

  • Σχολές / Σύλλογοι / Γυμναστήρια / Εταιρείες:

Επικοινωνείστε με τον Διευθυντή του FMA GREECE, και συζητήστε τις προυποθέσεις για αυτή τη συνεργασία.


  • Ιδιώτες / Ομάδες εκπαίδευσης

Η φιλοξενία ή η διοργάνωση ενός τέτοιου σεμιναρίου είναι εύκολη, εφικτή και αρκετά προσιτή.

Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων και ένας κατάλληλος χώρος που μπορεί να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση αυτού του αριθμού ατόμων (Ενα Μεγάλο δωμάτιο, ένα Γκαράζ, μια αυλή, ένα προαύλιο κλπ). Επικοινωνήστε με τον Διευθυντή του FMA Greece, για να πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες. Υπάρχει δυνατότητα εύρεσης χώρου από εμάς.


Δημιουργείστε την δική σας ομάδα εκπαίδευσης

Το μόνο που χρειάζεται είναι η δημιουργία μιας ομάδας 4+ ατόμων που θέλουν να μάθουν κάποιο από τα προγράμματά μας, και ένας κατάλληλος χώρος να στεγάσει τα μαθήματα τις ώρες και τις ημέρες που θα επιλεγούν / κανονιστούν.

Επιπλέον ο FΜΑ Greece Organization, έχει εκπονήσει ένα ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης νέων εκπαιδευτών που επιθυμούν να διδάξουν το πρόγραμμά μας στις σχολές / συλλόγους τους. Επικοινωνείστε με τον Διευθυντή του FMA Greece, για να πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες ή διαβάστε τη σχετική σελίδα